Divize výzkum a vývoj - DOS-TRADING spol s.r.o.

Title
Přejít na obsah
DIVIZE VÝZKUM A VÝVOJ
VYUŽITÍ ODPADOVÉHO TEPLA S JEHO TRANSFORMACÍ NA ELEKTRICKOU ENERGII
Doposud nevyužívané odpadní teplo v hutním, chemickém, potravinářském a jiném průmyslu, v bioplynových stanicích, atp. představuje nejen energetické ztráty, ale zatěžuje pracovní i životní prostředí. Ve spolupráci s Universitním centrem energeticky efektivních budov při ČVUT jsme vyvinuli unikátní zařízení, které na principu kombinace organického Rankinova cyklu a absorpčního cyklu transformuje odpadní teplo do  elektrické energie. Jedná se o dvě zařízení:
Foto prototypu
Zařízení ORC-APC
Zařízení ORC
Výzkum a vývoj obou zařízení byl v rámci Operačního programu PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KOKURENCESCHOPNOST pod názvem VYUŽÍTÍ ODPADOVÉHO TEPLA S JEHO TRANSFORMACÍ NA ELEKTRICKOU ENERGIÍ pod registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004976 dotován prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu z prostředků Evropské unie.
Návrat na obsah