O společnosti PDF Tisk Email

Společnost DOS-TRADING byla založena v červenci 1991 se sídlem v Bánské Bystrici. Po rozpadu Československa jsme v roce 1993 založili další stejnojmennou českou společnost se sídlem v Opavě.

V současné době pracujeme na projektu „Využití odpadového tepla s jeho transformací na elektrickou energii“ s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004976.
Jedná se o činnost v rámci Operačního programu: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, číslo výzvy: 01_15_019 APLIKACE I. VÝZVA - S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Cílem projektu je vyvinout, otestovat a připravit na malosériovou výrobu zcela unikátní zařízení, které zhodnotí odpadní teplo, a které bude ekonomicky efektivnější než na trhu dostupné technologie. Hlavním výsledkem projektu budou 2 funkční prototypy technologie a 3 užitné vzory.

V současné době mají obě společnosti DOS-TRADING spol. s r.o. vybudována pevně na trhu zakotvená střediska v České a Slovenské republice, ze kterých rozvíjíme následující aktivity:

1. Realizace vytápění průmyslových objektů:

  • Plynovými infrazářiči: světlými, tmavými, kompaktními
  • Teplovzdušnými agregáty vyhřívanými: plynem, párou, horkou vodou, el. energií
  • Sálavými panely vyhřívanými: párou, horkou vodou, el. energií
  • Řízení vytápěcích systémů s dosahováním maxima možných úspor energií

2. Stavby kotelen pro všechny druhy paliv
3. Stavby výměníkových stanic pára-voda, voda-voda
4. Stavby potrubních tras a přípojek: plyn, pára, voda
5. Realizace klasických systémů ústředního vytápění
6. Řešení technologických ohřevů i chlazení
7. Vzduchotechnická zařízení
8. Rekuperace odpadního tepla
9. Měření a regulace dodávek tepla

Sídlo firmy Banská Bystrica

Středisko - Znojmo

Středisko - Moravské Budějovice


Nejsme ani výrobci, ani dovozci či prodejci určitého druhu topenářské techniky, kterou bychom se snažili prosadit. Tato nezávislost nám dává svobodu k navržení optimálních topných systémů pro Vaše podmínky.

Spolu s Vámi vytvoříme optimální systém tepelného hospodářství s cílem dosažení úspor v nákladech na energie a na vlastní provoz tepelného hospodářství.


Zdeněk David
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Majitel společnosti
ČR +420 777 638 332
SR +421 905 538 332
EU fondy, investiční akce pro vytápění, vzduchotechniku, výstavba hal

V současné době pracujeme na projektu „Využití odpadového tepla s jeho transformací na elektrickou energii“ s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004976.

Jedná se o činnost v rámci Operačního programu: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, číslo výzvy: 01_15_019 APLIKACE I. VÝZVA - S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ