Navigační odkazy

 O společnosti >   |   Vytápění halových objektů >

 Kotelny, výměníkové stanice, příprava TUV >   |   Alternativní zdroje >

 Využití odpadního tepla >   |   Obchod zbožím >   |   Zadání pro studie a projekty >

 
 
 
 

Pro klasické způsoby vytápění objektů, pro přípravu teplé užitkové vody i pro technologické ohřevy realizujeme zakázky pro výstavbu lokálních i centrálních kotelen malých a středních výkonů na všechny druhy paliv.

 

Pro řízení chodu kotelen používáme regulační systémy optimalizující výkon kotelny v každém okamžiku provozu, které zárověň dávají okamžitý přístup k informacím o aktuální činnosti a eventuelní diagnóze celé kotelny. Kotelny jsou řízeny ekvitermní regulací, která spolu s vysokou účinností kotlů zajišťuje maximální využití energie obsažené ve spotřebovaných palivech.