Alternativní zdroje PDF Tisk Email
S potěšením budeme na přání investora realizovat výrobu tepla z alternativních zdrojů, byť je u některých z nich při současných cenách energií delší návratnost vložených investic, než je tomu u klasických zdrojů tepla. Platí to zejména pro tepelná čerpadla a sluneční kolektory.

 

Jiná situace je u výroby tepla z biomasy, kde např. u malých kotlů pro spalování obilnin dosahuje návratnost investice tří let a poté již dochází k výrazné úspoře nákladů za palivo - až 50 % úspora vzhledem k zemnímu plynu. Příklad v grafu: