Navigační odkazy

 O společnosti >   |   Vytápění halových objektů >

 Kotelny, výměníkové stanice, příprava TUV >   |   Alternativní zdroje >

 Využití odpadního tepla >   |   Obchod zbožím >   |   Zadání pro studie a projekty >

 
 
 
 

S potěšením budeme na přání investora realizovat výrobu tepla z alternativních zdrojů, byť je u některých z nich při současných cenách energií delší návratnost vložených investic, než je tomu u klasických zdrojů tepla. Platí to zejména pro tepelná čerpadla a sluneční kolektory.

 

Jiná situace je u výroby tepla z biomasy, kde např. u malých kotlů pro spalování obilnin dosahuje návratnost investice tří let a poté již dochází k výrazné úspoře nákladů za palivo - až 50 % úspora vzhledem k zemnímu plynu. Příklad v grafu:

 
Příklad v grafu